Producten die u niet met DHL mag versturen

Support

Er zijn regels voor de inhoud van uw zending. Uit veiligheidsoverwegingen versturen wij onder andere deze artikelen niet:

 • producten van extreem hoge waarde (vb. kunst, antiek, edelstenen en -metalen)
 • geld, munten, betaalpassen, telefoonkaarten, waardepapieren en -documenten (zoals paspoorten)
 • aan bederf onderhevige producten
 • levensmiddelen (tenzij deze ongeconditioneerd vervoerd mogen worden en de items deugdelijk verpakt zijn)
 • menselijke organen en menselijke resten (inclusief asresten)
 • dieren (inclusief insecten), delen van dieren (ook bont en ivoor) en jachttrofeeën
 • planten (m.u.v. bloembollen, zaden en knollen)
 • kerstbomen
 • mest(stoffen)
 • niet begeleide bagage
 • illegale goederen, zoals namaakproducten
 • verdovende middelen/drugs
 • gevaarlijke stoffen (chemicaliën, verf, vuurwerk, accu’s en batterijen, parfum etc.). Onder voorwaarden mogen sommige gevaarlijke stoffen in beperkte hoeveelheden verstuurd worden. Zie artikel over het versturen van gevaarlijke stoffen of stem af met uw account manager.
 • pakketten met een eigen gebrek, die vanwege hun aard personen, handelswaar of apparatuur kunnen beschadigen
 • producten waarvan het vervoer wettelijk is verboden in het land van herkomst, transit of bestemming
 • producten die speciale faciliteiten, veiligheidsvoorzieningen of vergunningen vereisen
 • producten die als aanstootgevend kunnen worden beoordeeld (zoals pornografie of goederen die politiek gevoelig zijn) moeten correct verpakt zijn en de verpakking mag niet als provocerend kunnen worden ervaren.
 • verboden items zoals vuurwapens, explosieven, militaire goederen en (delen van) munitie
 • (replica's van) vuurwapens, steekwapens, slagwapens en/of delen ervan
 • goederen, software en technologie die militaire toepassingen kunnen hebben of kunnen bijdragen aan de productie of verspreiding van massavernietigingswapens (bijvoorbeeld kernwapens, chemische strijdgassen of biologische wapens). Dit zijn ‘dual use’ goederen, zoals beschreven in EU-verordening 428/2009 en 2019/2199.

Heb je een andere vraag?

Support